CFD – Cat Fanciers Denmark.
Hvad er CFD?
Cat Fanciers Denmark, er en ny og spændende international katteklub, som har til formål at afholde udstillinger i Danmark efter CFA regler for racekatte og huskatte. Udstillingsformen er mere dynamisk og intensiv, end FIFe udstillinger, hvoraf der pt. er flest i Danmark.
Cat Fanciers Denmark er en non-profit klub som skal være tilknyttet Cat Fanciers’ Association Inc.. Ingen del af et overskud, eller donationer til CFA DENMARK, må anvendes til gavn for enkelte medlemmer.

Målsætningen for Cat Fanciers Denmark er:
1. at afholde CFA udstillinger i Danmark,
2. at fremme opdræt af racekatte til de standarder, som accepteres af CFA,
3. at fremme velfærden for alle katte,
4. at fremme sportsånd og venskab mellem kattevenner.

Organisation.
Cat Fanciers Denmark skal være medlem af Cat Fanciers’ Association Inc., CFA, der er verdens største register af racekatte, og hvis hovedkontor ligger i USA. Flere end 600 klubber er medlem af denne sammenslutning. Udstillingerne afholdes efter CFA-regler. Cat Fanciers Denmark skal have fuldt medlemskab af group CFA Europe. Som medlem af denne gruppe, vil vi efterleve CFA‘s formålsparagraffer og mission, og vi vil arbejde på at føre principperne ud i livet.

Velkommen uanset klubtilhørsforhold.
Hos Cat Fanciers Denmark er alle velkommen, uanset klubtilhørsforhold – Vi blander os ikke i, hvor mange, eller hvilke klubber, eller bestyrelser, medlemmerne er tilknyttet.
Et af de spørgsmål man har hørt, mange gange er: “Er det tilladt for medlemmer af de danske Felis Danica hovedklubber, at udstille, registrere sine katte, samt at være medlem i en CFA klub”?.
FIFe har tilsluttet sig “open door” som muliggør, at katte fra et forbund kan udstilles i andre forbund og visa versa. Endda uden at disse katte er registreret der.
Svaret er derfor : “Ja. Det er tilladt”. Der er ingen regler, som forhindrer medlemmer af Felis Danica’s s hovedklubber, eller specialklubber i at:
Registrere sine katte samt katterinavn i CFA
Udstille katte i Cat Fanciers Denmark, eller andre CFA klubber.
Tegne medlemskab af Cat Fanciers Denmark.
Hvis man alligevel skulle være i tvivl, så kan man få dette bekræftet af sin hovedklub.
En begrænsning, som FIFe har, består i, at man som bestyrelsesmedlem i en FIFe klub, ikke samtidig kan være medlem i bestyrelsen i en anden organisation. Men det er jo helt naturligt, da dette ville skabe en interessekonflikt.

Medlemskab af Cat Fanciers Denmark
Alle katteelskere, er hjertelig velkomne, som medlemmer i Cat Fanciers Denmark. Vi har forskellige typer af medlemskab, som vi har prøvet at tilrettelægge for at tilgodese flest mulige. Vi glæder os til at byde netop dig velkommen.
Du behøver dog ikke at være medlem af Cat Fanciers Denmark for at udstille på vores udstillinger, eller for at registrere dine katte og/eller katteri i CFA. Du kan godt tilmelde din kat til en CFA udstilling, for at afprøve vores udstillingsform. Hvis du senere får lyst til at konkurrere om titler, kan du registrere de katte du ønsker at udstille, samt registrere dit katterinavn i CFA. Du har flere muligheder for at være tilknyttet Cat Fanciers Denmark.